Døme på oversiktskart for signaturopplevingar- og produkt i regionen

Opprettet 16.10.2019 16:03 . Sist oppdatert 17.10.2019 14:17

Det vert gjort eit kontinuerleg arbeid med å få utvikla ein park for regionen. Kva finst av såkalla Geosites, signaturopplevingar- og produkt i parkområdet, og korleis synleggjere dette på ein enkel måte? Og gjerne samstundes få presentert partnarane våre?
Her er eit første utkast på det som vert arbeidd med. Her skal naturleg nok fleire punkt inn og det må gjerast prioritering for kvar kommune. Her er det berre å kome med mange innspel på post@sognefjordenkystpark.no.