Parken har tilsett ein ny medarbeidar !

Opprettet 20.04.2021 16:06 . Sist oppdatert 06.06.2021 10:03

Forankringsarbeid, arbeid med heimeside og starte opp arbeidet med å etablere såkalla episentre rundt om i medlemskommunane, vert prioriterte oppgåver for Alice den første tida.
Alice vil, saman med Trude og etterkvart fleire nye medarbeidarar, løfte fram Noregs første kombinerte regionalpark og geopark, til ein UNESCO-designert park. Arbeidet er allereie godt igang og vi ser fram til den spanande reisa vidare.

Lukke til både til Alice og Trude !