Nok ei gladmelding !

Opprettet 24.11.2020 18:52 av Kjell Mongstad. Sist oppdatert 28.11.2020 06:48

Du kan lese Kommunal- og moderniseringsdepartementet si grunngjeving for kåringa her.
Les også omtalen på Norske parker si heimeside her.