Parkplan for parken

Opprettet 24.05.2017 21:46 av Kjell Mongstad. Sist oppdatert 07.05.2019 07:33

Dette er den vedtekne parkplanen for Sognefjorden Kystpark. Parkplanen er eit 10-årig charter. Det vert vist til handlingsplanane for Paken for meir detaljar omkring parken sine planlagde aktivitetar på kort og mellomlang sikt.  

Relaterte filer
Parkplan 2017 2026 tilpassa regional park revidert 5.april 2018 1.7 MB