Partnarskapsavtale del1 og 2

Opprettet 24.05.2017 21:51 av Kjell Mongstad. Sist oppdatert 07.05.2019 07:24

Dette er den vedtekne malen for ein partnarskapsavtale mellom ein medlem og Sognefjorden Kystpark.
Avtalen skal vera langsiktig og del 1 skal vera likelydande for alle. Del 2 vert berre nytta dersom ein partnar vil utvikle samarbeidet med Parken vidare, utover det generelle og utover det ein årskontingent kan finansiere.

Del 1 er meint å vera slik at parken / medlemen skal kunna makte å forplikta seg på denne innafor råmene av den betalte kontingenten.
Del 2 vert ein tidsavgrensa og spesifikk avtale som den einskilde partnar og Parken ynskjer å etablere saman, og som det vert kravt særskilt ressursinnsats og finansiering for å få realisert. Innhaldet i avtalen må vera knytt til aktivitet som held seg innafor råmene av dei verdiane som parken står for.

Relaterte filer
Partnerskapsavtale med Sognefjorden Kystpark 370 KB