Budsjett 2017 / 2018

Opprettet 24.05.2017 22:48 av Kjell Mongstad. Sist oppdatert 09.09.2018 18:24

Dette er vedteke budsjett for driftsåret 2017 og 2018 for Sognefjorden Kystpark. For år 2018 er det svært mange usikre faktorar, men dette vil gje eit utgangspunkt for vidare arbeid og drøftingar.

Norske Parker jobbar sentralt med å få inn 50% driftsfinansiering  for parkane i Noreg gjennom Statsbudsjettet til hausten. Ein har ikkje lukkast med å få inn løyvingar i revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen, som vart vedteken i juni.

Relaterte filer
Vedtatt Budsjett 2018 Sognefjorden Kystpark 22 KB