Velkomen til årsmøte i Holmedal mandag den 16. mars

Opprettet 04.03.2020 08:44 . Sist oppdatert 16.03.2020 13:05

Hei alle gode parkvener!
Vi skal halde eit spanande parkmøte / årsmøte den 16. mars. På dette møtet vert de informert om status på alle pågåande prosjekt og om kor langt vi er komne i samansmeltinga av Sognefjorden kystpark og UNESCO designeringsprosessen.

Heile dagen er satt av til parkarbeid og du er invitert til å vere med på både workshop om namneval, middag og  parkmøte!
Gje tilbakemelding om du kjem eller ikkje, og om du vil ha middag innan måndag 9.mars.

Tidsplan for dagen og alle dokument som skal handsamast, finn de som vedlegg til artikkelen.
Relaterte filer
Arsmelding Sognefjorden kystpark for ar 2019. 325 KB
Innkalling til parkmote SKP 2020 for ar 2019 161 KB
Revidert rekneskap ar 2019 med underskrifter 458 KB