Kontakt oss

post@sognefjordenkystpark.no

Tlf. Trude J. Søilen (styreleiar)     481 05 774
Tlf. Kjell Mongstad (sekretariat)   908 31 711

Konto 3705 33 73713
VIPPS-kode er #106372 

https://www.facebook.com/Kystparken/

Vi gjer merksam på at arbeidet med parken skjer på dugnad.
Ein kan såleis ikkje venta at det alltid er lett å få raske svar på krevjande spørsmål og oppgåver.
Men vi har von om at det vil koma ei statleg finansiering av parkane i Noreg i år 2019 eller 2020, og då vil situasjonen endra seg drastisk med omsyn til ressursbruken inn mot parken og medlemene.