Kontakt oss

post@sognefjordenkystpark.no

Tlf. Trude J. Søilen (styreleiar)                 481 05 774
Tlf. Alice Herstad Vie (utviklingsdirektør)  957 70 087                            
Tlf. Kjell Mongstad (sekretariat)               908 31 711

Konto 3705 33 73713
VIPPS-kode er #106372 

https://www.facebook.com/Kystparken/

Vi gjer merksam på at mykje av arbeidet med parken skjer på dugnad.
Ein kan såleis ikkje venta at det alltid er lett å få raske svar på krevjande spørsmål og oppgåver.
Men vi reknar med at det vil koma tilstrekkelg med finansiering av parken i løpet av år 2021 / 2022, slik at ein kan tilsette faste ressursar som ivaretek dagleg drift og dei mest presserande utviklingsoppgåvene. 
Friviljug innsats vil alltid vera eit viktig element for parken, men då i samarbeid med alle våre partnarar.